Header Image

2007 – Oorlog, soep en liefde

Niet ver van de boerderij van Nand en Marjet zitten sergeant Hendrix, soldaat Frans en verpleegster Greta in de loopgraven geïsoleerd. En onze sergeant zou toch zo graag promotie maken en medailles verzamelen. Bij een zwaar bombardement wordt de boerderij weggeblazen. Nand en Marjet, alsook de Duitse soldaat Fritz, vervoegen het drietal. De oogappels van onze boeren, Thilleke en Gerarken zijn echter vermist.

Plots komt dochter Thilleke toch op de proppen en nog wel met een pak geheime documenten. Als ten slotte nog enkele SSers, Olga und Helga, die op zoek zijn naar Fritz en de documenten, opduiken, dan is de strijd pas voor goed losgebarsten. Brengt generaal Von Blutskopf de oplossing? Wordt Gerarken teruggevonden?

Een kommeke soep zal hier voor verrassende wendingen zorgen.

Top