2013 – Eer de haan kraait

door theatercollectief “En Nu Serieus”

eer-de-haan-kraait-flyer

November 1944
Na de moord op een Duitse soldaat geeft de plaatselijke nazicommandant opdracht om tien willekeurige burgers die zich na de avondklok nog op straat bevinden, op te pakken en in een kelder op te sluiten. Op één na blijken ze elkaar allemaal te kennen.

Ongerust stellen ze zich vragen over hun verdere lot, maar de vage speculaties leiden al snel tot ongenoegen en frustraties.

Een Duitse inwoner van het dorp wordt door de commandant als onderhandelaar naar de gijzelaars gestuurd. Wanneer de hoop op invrijheidsstelling die sommigen op hem gesteld hadden, ijdel blijkt te zijn en ze te weten komen dat de moord op de soldaat zal gewroken worden, lopen de spanningen hoog op. Wanneer ze bovendien vernemen dat ze onderling moeten uitmaken wie geslachtofferd moet worden, krijgt hun gevangenschap een tragische wending: de strijd van ieder voor zich leidt tot nooit verwachte gedaanteverwisselingen.

Haat, wantrouwen, manipulatie en verraad wisselen elkaar af.

Wanneer mensen tot aan de rand van de wanhoop gedreven worden, zijn ze tot de verschrikkelijkste daden in staat …

Top